Yeşil'e dair her şey daha güçlü daha etkili.. Rekorlar ile kapanan 2017 yılı.. Net sergileme alanında %50 artış.. Ziyaretçi sayısında %35 artış.. 2018'de 10. yıla özel etkinlikler ile..

cyf-logoCYF Fuarcılık A.Ş., T.O.B.B.’ den Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi ile çalışan, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayarak emek ve teknoloji yoğun istihdam olanakları yaratmak, fuarcılık sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimine katkı sağlayarak sektöründe öncü firma olmak misyonu ile kurulmuş bir fuar organizatörü firmadır.
CYF, genç ve dinamik kadro yapısını korumak, sürekli gelişen ve öğrenen organizasyon yapısı içerisinde müşteri memnuniyeti hedefli çalışmak, oluşturduğu marka profili ve müşteri algısını korumak, güvenilirlik ve süreklilik ilkelerine bağlı kalmak vizyonu ile çalışmaktadır.

CYF Fuarcılık, 2012 yılında küresel bir marka olan Londra Merkezli Tarsus Group ile ortaklık gerçekleştirmiştir. Tarsus Group – Türkiye hakkında detaylar için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Tarsus_Group_TURKEY

MARKALAŞMA SÜRECİ

Doğru zaman ve doğru yerde organizasyon
CYF, fuarcılık açısından ihtiyaç olduğunu düşündüğü, katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli bulunan doğru yeri ve organizasyonu yapılacak sektör için doğru zaman’ı belirleyerek çalışmalarına başlamaktadır.

Planlama
CYF’ nin düzenlediği her organizasyonu, dikkatli ve titiz bir planlama sürecinden geçmektedir. Son adım olan müşteri memnuniyetine ulaşabilmek için, organizasyonlarda yapılacak tüm çalışmalar belirli bir planlama takvimine uygun olarak hayata geçirilmektedir.

Uygun ziyaretçi ve katılımcı profilini bir araya getirme

Ziyaretçi Organizasyonu
Organizasyonlarda ziyaretçi sayısı ve niteliğini geliştirebilmek, ziyaretçilerin fuara bağlılığını arttırabilmek amacıyla CYF fuarın düzenlendiği bölgeye göre ulusal ve yerel çapta, sektör temsilcilerine ulaşarak, birebir davetiye vermek ve oluşturduğu veri bankasını kullanarak posta kanalıyla ulaşmak yoluyla fuarlara ziyareti teşvik etmektedir. Fuarın düzenlendiği sektörle ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile de ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Reklam Çalışmaları
CYF düzenlediği fuar organizasyonunu gerçekleştirdiği sektöre göre, ulusal ve yerel düzeyde, TV, Radyo reklamları, sektörel dergi ve web sitesi reklamları, açık hava reklamları gibi mecraları kullanarak yoğun tanıtım kampanyaları yürütmekte, fuarlarının kamuoyu ve ilgili çevreler tarafından duyulmasını sağlamaktadır.

Öğrenen organizasyonlar

Öğrenen organizasyonlar, yeni yaklaşımları deneyen işletmelerdir. Yeni bilgileri her zaman test ederler, denerler ve sonuçları tartışmaya açıktır. Geçmiş deneylerden öğrenmeye açıktırlar. CYF öğrenme sürecinde çalışanların fikirlerini, yargılarını veya sezgilerini dikkate alır. Öncelikli olarak, bilgilerin, ilişkilerin ve sezgilerin yaratılmasına imkân verecek ortamlar oluşturur, daha sonra bu geliştirilen bilgilerin diğer şirket çalışanlarınca paylaşılmasına fırsat tanır ve son olarak paylaşılan bu bilgilerin şirket verimliliği için kullanılmasını sağlar.

Sürekli gelişim
CYF Fuarcılık, bir işi yapmanın her zaman daha iyi bir yolu vardır ilkesiyle hareket eder. Organizasyonlarında geçmiş deneyimleri, mevcut dinamikleri ve müşteri beklentilerini baz alarak iyileştirmeler yapmaktadır.

Süreçlere katılımcı firmaların dâhil edilmesi

Geri besleme
CYF Fuarcılık tüm süreçler içerisinde müşterilerinden gelen geri dönüşleri dikkate alarak sonraki organizasyonlarının planlamasına geçmektedir.

Beklenti ve Talep
Müşteriler ile yapılan görüşmeler sonunda, beklenti ve talepleri alınarak hizmet politikası belirlenmektedir.

Eleştiri
Olumlu ya da olumsuz, müşterilerden gelen her eleştiri, çalışanlar tarafından yönetime iletilmekte ve karar süreçlerinde bu eleştiriler dikkate alınmaktadır.

Şikâyet
Müşterilerden gelen her türlü şikayete, tekrar yaşanmasını önleyecek mahiyette ve en kısa zaman diliminde müdahale edilir.


Müşteri Memnuniyeti

CYF Fuarcılık tüm bu çalışmaların sonunda düzenlediği organizasyonlarda maksimum müşteri memnuniyetini sağlamayı, müşteri sadakatini yakalamayı hedeflemektedir. Düzenlenen tüm organizasyonların ardından CYF müşterilerine dönüş yapmakta, beklenti, talep, eleştiri ve şikâyetlerini alarak süreci başa döndürmektedir.